25 Kasım 2011 Cuma

Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği


Kapsamı: İşletmelerin kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından fuarlara katılımlarına destek verilmektedir.  Bu sayede işletmelerin uluslar arası pazarlara girmesi veya pazar paylarını artırması, rakiplerini tanıması, yeni ürünler ve teknoloji hakkında bilgi edinmesi, marka imajı oluşturması amaçlanmaktadır. 
Kimler Yararlanabilir?
KOBİ tanımı içerisine giren ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler 
 
Destek Oranı ve Üst Limiti:
 • Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 400TL’dir.
 • Bu fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, ürünlerin organizatör kuruluşun bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dâhildir.
 • Destek üst limiti en fazla 16.000TL’dir.İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir.

Tanıtım Desteği


Kapsamı: İşletmelerin; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine %50 oranında  destek verilmektedir.
Kimler Yararlanabilir?KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler  
Destek Oranı ve Üst Limiti:
Tanıtım Desteği kapsamında değerlendirilecek olan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı Bandrollü CD’nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir;
 • Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı; içeriğinde yararlanıcının unvanı, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin, Yararlanıcının iştigal konusu hakkında özet bilginin olması, basım tarihi ve Tedarikçinin adının bulunması gerekmektedir.
 • Katalog: En az 8 sayfa, 4 renk baskılı içeriğinde Yararlanıcının tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin olması, basım tarihi ve Tedarikçinin adının bulunması gerekmektedir.
 • Etiket Baskılı Bandrollü CD: Yararlanıcının tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri ve tanıtım filmi, çekimli, müzikli ve seslendirilmiş, en az 90 saniyelik film, yararlanıcı logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının, e-posta adresinin, varsa internet adresinin olması, ana sayfalarında hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olması gerekmektedir.
 • Broşür, ürün katalogu giderleri için üst limit 3.000TL
 • Etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit 4.000TL
 • KOSGEB tarafından işletilen ve www.kobinet.org.tr adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak yararlanıcının web sayfası verilir.
 

Eşleştirme Desteği


Kapsamı: Eşleştirme Merkezi Modelleri; büyük ölçekli sanayi ve ticaret işletmelerinin yaptıkları uluslararası işbirliklerini KOBİ’ler düzeyinde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. İşletmelerin; ihracat, Türkiye’de ortak üretim/yatırım ve benzeri uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere çeşitli ülkelerde kurulan Eşleştirme Merkezleri’ne üye olan KOBİ’lere aldıkları hizmet karşılığı verilecek geri ödemesiz desteği kapsar.  
Kimler Yararlanabilir?
KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler  
Destek Oranı ve Üst Limiti:İşletmelere her bir eşleştirme merkezi için ödenecek en fazla destek tutarı 3.000TL’yi aşmamalıdır. 
 • Temel hizmetler desteğinin üst limiti 250TL
 • Organizasyonel hizmetler desteğinin üst limiti 1.250TL
 • Danışmanlık hizmetleri desteğinin üst limiti 5.000TL
 • Daimi sergi/showroom hizmetleri desteğinin üst limiti 2.000TL (En fazla 6 m2 için destek verilir.  Sergilenen ürünlerin en az 6 ay orada kalması gerekmektedir. ) 

İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Desteği


Kapsamı: İşletmelerin hedeflerine yönelik ve uluslararası işbirliği geliştirme amaçlı olarak ihracat, teknik/teknolojik, ortak yatırım, mali ve benzeri işbirliği imkanları için araştırma, doğrudan ikili iş görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi hakkında yerinde tespit, ekonomik yapı ve sanayi durumu ile ilgili bilgi edinme ve böylece uluslararası ortama açılabilmeleri amacı ile uygun ülkelere, sektörsel kuruluş/meslek kuruluşlarınca organize edilen ihracat amaçlı yurtdışı iş gezisi programlarına katılımlarına destek verilmektedir.  
Kimler Yararlanabilir?
KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler  
Destek Oranı ve Üst Limiti:
Ulaşım desteği; Üst limiti 500TL olup, geri ödemesiz ve %50 oranında,
Konaklama desteği; en fazla 4 gece olmak üzere, bir gecelik konaklama ücretine verilecek desteğin üst limiti; 70TL olup geri ödemesiz ve %50 oranında desteklenir.

İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir.

Teknogirişim Sermayesi Desteği


Kapsamı: Desteklenmesi uygun bulunan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesinin teşvik edilmesi. 
Kimler Yararlanabilir?
 • Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler
Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?
Hibe, 100.000-TL  Başvurular merkezi yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinden yapılabilecektir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği


Kapsamı: KOSGEB tarafından ulusal/uluslararası projeler dâhilinde kurulan İş Geliştirme Merkezlerinin, ilgili projenin sona ermesinden sonra desteklendiği süreyi 36 aya tamamlaması için verilen destektir.  
Kimler Yararlanabilir?
KOSGEB tarafından kurulan İş Geliştirme Merkezleri  
Destek Oranı ve Üst Limiti: Toplam destek üst limiti 50.000TL olmak üzere, personel ve kira giderlerinin;
 • Kalkınmada öncelikli yörelerde %80'i,
 • Normal yörelerde %70'i
 • Gelişmiş yörelerde %60'ı ile
İŞGEM’ de yer alan ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin oranı ile çarpılması ile belirlenen miktar kadar destek verilir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği


Kapsamı: İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmektedir.  
Kimler Yararlanabilir?KOSGEB KOBİ tanımına uyan İşletmeler  
Destek Oranı ve Üst Limiti:
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Patent belgesi desteği; Üst limiti 6.000TL
b) Faydalı model belgesi desteği üst limiti 6.000TL
c) Endüstriyel tasarım tescil belgesi desteği üst limiti 6.000TL,
d) Entegre devre topografyaları tescil belgesi desteği üst limiti 6.000TL’dir. e) Bu belgelerin yurtdışındaki kuruluşlardan alınması durumunda her bir desteğin üst limiti 10.000TL

Destek Oranı:%70